DOBRY ZWYCZAJ – WYPOŻYCZAJ!

Szanowni Państwo,

Zachęcamy do wypożyczania naszych stolików na imprezy masowe: turnieje, targi, konferencje.

Jeśli jesteście zainteresowani podjęciem współpracy z naszą firmą w celu wypożyczenia stolików prosimy o zapoznanie się z poniższymi warunkami, a następnie kontakt z Działem Obsługi Klienta Tel. 83 342 60 92 lub e-mail. sklep@biasov.pl

Podstawowe warunki wynajmu

 1. Stroną dokonującą wypożyczenia może być tylko pełnoletnia osoba fizyczna, firma lub osoba prawna.
 2. Stoliki muszą być wykorzystywane zgodnie ze zgłoszonym przeznaczeniem.
 3. Stoliki mogą być wykorzystywane tylko w miejscu, na które zostało wypisane zgłoszenie.
 4. Najemca zobowiązuje się, że:
  • nie będzie palił tytoniu przy stolikach
  • nie będzie używał stolików w sposób, który mógłby spowodować ich uszkodzenie
  • zwróci stoliki najpóźniej w dniu upływu terminu wynajmu (chyba że zawiadomi o przedłużeniu wynajmu)
  • zwróci stoliki z wszelkimi akcesoriami wydanymi wraz z nimi (pokrowce, szachy)
  • zobowiązuje się zabezpieczyć stoliki przez kradzieżą lub zniszczeniem, w sposób powszechnie przyjęty, ze szczególną starannością
  • nie będzie występował w imieniu Wynajmującego
 5. W czasie trwania Umowy, stolik (oraz jego akcesoria) nie może:
  • znajdować się w posiadaniu osób trzecich
  • być przedmiotem procesów sądowych ani zastawu
  • być wykorzystany w sposób odbiegający od zwykłego użytkowania, a w szczególności:
   1. podnajmowany
   2. użyty w celach innych, niż do których jest przeznaczony
   3. użyty wbrew przepisom prawa
 6. Wypożyczenie odbywa się w cyklu dobowym (od momentu wypożyczenia).
 7. Przekroczenie o jedną godzinę spowoduje naliczenie kolejnej doby.
 8. Opłata za najem musi zostać uiszczona z góry, najpóźniej w dniu odbioru stolików. Firma najpóźniej w dniu wynajmu musi okazać dokumenty firmowe: NIP, regon, KRS lub Wpis do ewidencji działalności gospodarczej.